W umowach zawieranych przez producentów filmowych pojawił się zapis: „Wykonawca, personel wykonawcy, a także wszelkie podmioty i osoby świadczące usługi niezależnie, nie mogą dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej, w szczególności ze względu na takie cechy jak: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna lub narodowość”. 

Opublikowano w Artykuły

Reklama

Pies.tv

Reklama

Reklama