cinema.pl Artykuły

piątek, 11 grudzień 2020 12:32

KOBIETY FILMU OGŁASZAJĄ KODEKS ETYKI I DOBRYCH PRAKTYK BRANŻY FILMOWEJ

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opublikuj na FacebookOpublikuj na Google BookmarksOpublikuj na Twitter

Kodeks ma wyznaczać standardy pracy i przeciwdziałać łamaniu zasad etyki, które mają miejsce w edukacji artystycznej, instytucjach kultury, przemyśle audiowizualnym i zawodach kreatywnych. Jego celem jest podniesienie świadomości zjawiska dyskryminacji, wzbogacenie polityki równościowej i szerzenie dobrych wzorców w branży.

 

Zakończyły się prace nad Kodeksem Etyki i Dobrych Praktyk odnoszącym się do branży filmowej. Zajmował się nimi zespół pod redakcją Joanna Bielak. Kodeks powstał z inicjatywy Kobiet Filmu – grupy kilku tysięcy osób reprezentujących wszystkie zawody filmowe i telewizyjne. 

Jak podkreślają Kobiety Filmu, zróżnicowanie współpracowników pod względem wieku, płci, kompetencji i umiejętności, które składają się na bogactwo ich doświadczenia zawodowego, stanowi nieocenione źródło wiedzy, ubogaca intelektualnie, merytorycznie i wpływa na innowacyjność. 

- Najważniejszym celem Kobiet Filmu od chwili powstania jest budowanie świadomości polskiej branży filmowej na temat cywilizacyjnej konieczności równouprawnienia płci i przeciwdziałanie dyskryminacji filmowczyń oraz wszystkich, którzy padli jej ofiarą podczas pracy w kinematografii – mówi Renata Czarnkowska-Listoś, inicjatorka Kobiet Filmu. - Mimo że, dzięki wsparciu organizacji środowiskowych, wiele udało się w tych kwestiach zrobić, to niestety nadal otrzymujemy niepokojąco dużo sygnałów od przedstawicielek różnych specjalizacji filmowych i studentek szkół artystycznych o naruszających ich godność zachowaniach przedstawicieli instytucji, zarządzających produkcją, jak również wykładowców szkół wyższych. Niezgoda i protest skutkują najczęściej wykluczeniem, stygmatyzacją, a także utratą dostępu do pracy. Molestowanie, dyskryminacja, mobbing i wykluczenie usprawiedliwiane są bezpodstawnie specyfiką pracy w filmie. Takie sytuacje częściej są udziałem kobiet, ale dotyczą również mężczyzn, dlatego zaproponowane przez nas rozwiązania są adresowane do wszystkich przedstawicieli branży i organizacji skupiających filmowców. 

Co istotne i nowe, zasady te obowiązywać mają nie tylko pracodawców zatrudniających w oparciu o umowę o pracę, ale i inne formy umów cywilnoprawnych, także na etapie rekrutacji. Dotyczy to też relacji między uczelnią, a studentami. Autorki odnoszą się tu do obowiązującego prawa pracy i kodeksu karnego. Kodeks ma zobowiązywać do przestrzegania etycznych zasad nie tylko pracodawców, ale i osoby przez nich zatrudnione, które wyrażą gotowość dbania o instytucję i współpracowników oraz zapobieganie sytuacji, w których interes prywatny przewyższa dobro publiczne. Dlatego Kodeks ma charakter deklaracji obu stron do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

- Kodeks Dobrych Praktyk Branży Filmowej przygotowany został przez zespól składający się z filmowczyń, psycholożek, specjalistek HR. Inspiracją dla nas były rozwiązania wprowadzone ze znakomitym skutkiem w innych krajach UE. Oddajemy go w ręce liderów, zarządzających oraz pracowników, którym podobnie jak nam zależy na uszanowaniu praw ludzkich i pracowniczych wszystkich grup i środowisk związanych z branżą filmową – dodaje Renata Czarnkowska-Listoś. - Jesteśmy przekonane, że wprowadzenie ich w życie uświadomi zarządzającym polską kinematografią niedopuszczalność zachowań dyskryminacyjnych i dzięki konsekwentnemu napiętnowaniu, pozwoli na ich ostatecznie wykluczenie, z drugiej strony wzmocni świadomość własnych praw oraz zachęci do odważnego domagania się ich respektowania przez osoby zatrudnione w przemyśle filmowym, które padły ofiarą wszelkiego rodzaju poniżenia w związku z wykonywanym zawodem. 

Kobiety Filmu to inicjatywa zrzeszająca kilka tysięcy kobiet reprezentujących wszystkie zawody w branży filmowej i telewizyjnej, działająca od 2017 roku. W 2018 roku zorganizowała w czasie 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni konferencję apelującą o parytety we władzach i gremiach decyzyjnych instytucji polskiego filmu. Rok później w czasie Festiwalu odbyła się urządzona przez Kobiety Filmu debata omawiająca realizację tych postulatów. Kobiety Filmu uczestniczą też aktywnie w dyskursie publicznym, zajmując stanowisko między innymi w sprawie ekspertek Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i rady PISF. Trwa rejestracja stowarzyszenia Kobiety Filmu.  

Więcej na https://kobietyfilmu.pl/ 

Czytany 360 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 grudzień 2020 12:43

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Pies.tv

Reklama

Reklama