cinema.pl Artykuły

piątek, 29 listopad 2019 15:28

Forum Przyszłości Kultury

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Opublikuj na FacebookOpublikuj na Google BookmarksOpublikuj na Twitter

Już 30 listopada w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędzie się kolejna, III edycja Forum Przyszłości Kultury. W programie Forum znalazły się między innymi: prezentacja nowej polityki kulturalnej w Warszawie, debaty o feministycznej instytucji kultury oraz roli samorządu w rozwoju kultury, instalacja performatywna „Instytut Otwarty” Fundacji Strefa WolnoSłowa, wydarzenie ekologiczne „Powszechne Spotkania Klimatyczne. Koalicje”, a także warsztaty antyfaszystowskie. Wstęp na większość wydarzeń jest wolny, poza warsztatami, na które obowiązują zapisy ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). 

 

Tempo zmian – technologicznych, ekonomicznych, komunikacyjnych, społecznych, politycznych – i wyłaniania się zagrożeń, jakie im towarzyszą lub rodzą się z lęku przed nimi, powoduje, że konieczne jest wymyślenie nowego porządku. Konieczna jest do tego wyobraźnia i praca w sferze kultury, za pomocą jej narzędzi edukacyjnych i artystycznych.

Forum Przyszłości Kultury to przestrzeń namysłu nad znaczeniem kultury, możliwościami jej działania i perspektywami rozwoju we współczesnej Polsce. Hasło „Feminizm! Nie faszyzm”, zaproponowane przez Forum w 2018 roku, nie straciło ani na sile, ani na aktualności. Do wyzwań globalnych, w dzisiejszej Polsce dochodzą wyzwania lokalne, związane z zamkniętą polityką władz państwa. Tym bardziej potrzebna jest nam nowa wizja kultury otwartej, opartej na: różnorodności, empatii, poszanowaniu praw mniejszości i feminizacji życia społecznego.

Istotnymi uczestnikami tego procesu muszą być miasta, bo to w miastach zadecyduje się przyszłość świata i Polski. Potencjał miast, dynamika ich rozwoju, rola laboratorium wiedzy i innowacji, ale też po prostu miejsca zamieszkania – życia, pracy i zabawy – dla rosnącej liczby osób, sprawia, że tu mogą i powinny być wypracowywane nowe sposoby myślenia i praktykowania życia społecznego.

Forum Przyszłości Kultury 2019 będzie zatem poświęcone przede wszystkim problemom miejskiej polityki kulturalnej i refleksji nad rolą samorządu w kreowaniu nie tylko życia kulturalnego miasta, ale także w procesie tworzenia politycznych alternatyw na dziś. Kontynuowane będą również wątki podjęte podczas wcześniejszych edycji Forum, takie jak: postulat feminizacji instytucji kultury, ekologia i działania antyfaszystowskie w sztuce. Program wydarzenia wypełnią spotkania z ekspertami, prezentacje projektów badawczych, debaty, pokazy inicjatyw kulturalnych i działań artystycznych. Łączymy artystów i badaczki, samorządowców i aktywistki społeczne, wierząc, że to one i oni podejmują i refleksję, i działania w kwestiach najważniejszych dla rozwoju demokracji, które w oficjalnej polityce spychane są na margines.

 

Projekt realizowany w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe. 

PROGRAM FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY 2019

 

1) „Instytut Otwarty”.

instalacja performatywna Fundacji Strefa WolnoSłowa

Teatr Powszechny w Warszawie 

29 listopada, godz. 18.00 – wernisaż i oprowadzanie performatywne

30 listopada, godz. 11.00 – 18.00 – wstęp wolny

Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej to kilkumiesięczny program artystyczno-edukacyjny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym, to wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz innych mniejszości, jak również na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego.

Instalacja prezentowana w czasie Forum Przyszłości Kultury podsumowuje to edukacyjno-artystyczne doświadczenie i składa się z 10 prac przygotowanych przez uczestników i uczestniczki programu. Prace te są rezultatem ich refleksji nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami, nad tym, jak czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup mniejszościowych, osób niezwiązanych profesjonalnie ze sztuką.

Twórcy i twórczynie: Sara Bagdi, Marta Bogdańska, Antonina Dukowicz, Karolina Gembara, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Jan Jurczak, Tomasz Kawecki, Olga Klochko, Pat Mic, Katarzyna Rychowiecka, Masha Zhuk.

Opieka kuratorska: Alicja Borkowska, Agnieszka Różyńska, Igor Stokfiszewski.

Produkcja: Weronika Chinowska, Magdalena Duszyńska-Sasin.

Prowadzący i prowadzące warsztaty: Alicja Borkowska, Pietro Floridia, Krzysztof Łukomski, Sara Pour, Agnieszka Różyńska, Igor Stokfiszewski, Annelys de Vet, Łukasz Wójcicki.

 

2) „Warszawa: kultura dla przyszłości”. Prezentacja założeń warszawskiej polityki kulturalnej i dyskusja.

30 listopada, godz. 12.00 – 13.15, 13.15 – 15.00, Scena Mała Teatru Powszechnego.

➤ uczestnicy:

– dr Agata Adamiecka-Sitek

– Alina Gałązka

– dr hab. Iwona Kurz

– Edwin Bendyk

– dr hab. Mikołaj Lewicki

– dr hab. Agata Skórzyńska

– Igor Stokfiszewski

 

Projekt polityki kulturalnej jest efektem wielomiesięcznego procesu. W maju tego roku przedstawialiśmy w Teatrze Powszechnym skład Zespołu ds. koordynacji powstawania nowej warszawskiej polityki kulturalnej. W lipcu i wrześniu odbyły się dwa cykle warsztatów, podczas których wspólnie z ponad 230 osobami związanym ze stołeczną kulturą diagnozowaliśmy trendy i zjawiska, na które musi odpowiadać dziś polityka kulturalna, nazywaliśmy najważniejsze wartości, jakie powinny cechować kulturę, i zasady, które pozwolą je wcielić z życie. Powstał dokument, który wskazuje fundamentalną rolę kultury w rozwoju miasta – zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed którymi stawia nas współczesność.

W spotkaniu udział weźmie zespół redakcyjny dokumentu – dr Agata Adamiecka-Sitek, Alina Gałązka i dr hab. Iwona Kurz oraz recenzenci: Edwin Bendyk, dr hab. Mikołaj Lewicki, dr hab. Agata Skórzyńska oraz Igor Stokfiszewski. Spotkanie zakończy się otwartą debatą z publicznością. Prowadzenie debaty: Paweł Sztarbowski.

 

3) „Feministyczna instytucja kultury” – debata. 

30 listopada, godz. 15.15 – 17.30, Scena Mała Teatru Powszechnego, wydarzenie rozpocznie się przed Teatrem Powszechnym.

➤ uczestnicy:

– Alina Gałązka – Komuna Warszawa

– Dorota Grobelna – OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

– Grzegorz Jarzyna – TR Warszawa

– Marta Keil – Instytut Sztuk Performatywnych

– Paweł Łysak – Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

– Tomasz Plata – Teatr Studio

– Joanna Sokołowska – Muzeum Sztuki w Łodzi

 

➤ prowadzenie: dr hab. Iwona Kurz.

 

Forum w 2018 r. zakończyliśmy odczytaniem „Wezwania”. Był to apel wypracowany podczas dwóch dni Forum przez jego uczestniczki, skierowany do pracowników i pracownic instytucji kultury, by wspólnie podjęli działania na rzecz przemiany swoich miejsc pracy w feministyczne instytucje kultury – instytucje współtworzone przez całą społeczność i oparte na trosce. W Teatrze Powszechnym przez kilkanaście miesięcy trwał proces tworzenia „Porozumienia”, będącego próbą określenia sposobu funkcjonowania takiej instytucji i wprowadzenia budujących ją zasad w działalność teatru. W dyskusji chcemy się odnieść do tych procesów i wspólnie zastanowić się nad możliwościami oddolnego przekształcenia reguł funkcjonowania instytucji kultury i sztuki – jak je sobie wyobrażamy, jakie działania są już podejmowane, jakie są możliwe i konieczne.

 

4) „Kultura, demokracja, samorządność” – debata. 

30 listopada, godz. 17.45 – 19.15, Scena Mała Teatru Powszechnego 

➤ uczestnicy:

– Anna Dąbrowska – Galeria Labirynt

– Agata Diduszko-Zyglewska – radna m.st. Warszawy

– Joanna Orlik – Forum Kraków

– Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej

➤ prowadzenie: Edwin Bendyk („Polityka”).

 

„Dobrze już było” pisał ostrzegawczo Paweł Adamowicz w książce „Gdańsk jako wspólnota”. Czas rozwoju miast oparty na względnie łatwym dostępie do zasobów finansowych i ludzkich dobiegł końca. Sytuację dodatkowo zaostrza antysamorządowa polityka rządu, który ogranicza środki i kompetencje władz lokalnych. Zjawiska te mają pośredni i bezpośredni wpływ na możliwości funkcjonowania kultury. Jednocześnie to kultura może być źródłem idei i praktyk odnawiających lokalne wspólnoty wobec wyzwań czasów przełomu. W dyskusji wymienimy się doświadczeniami i efektami poszukiwań nowych pomysłów na polityki kulturalne i rozwój kultury w polskich miastach.

 

5) Powszechne Spotkania Klimatyczne. Koalicje.

30 listopada, godz. 12.00 – 15.00, Scena Dream Adoption Society

Kolejna odsłona spotkań poświęconych zmianom klimatycznym i sposobom walki o przyszłość naszej planety. Skupimy się na działaniach prowadzonych w Europie w ostatnich miesiącach przez aktywistów ekologicznych, porozmawiamy o różnicach ideologicznych w obrębie ruchu klimatycznego i zastanowimy się, z kim warto ratować świat. Podczas ostatniego spotkania spróbujemy wyobrazić sobie, jak w przyszłości będzie wyglądało nasze życie w Polsce, jeśli nie zdołamy zatrzymać nadchodzącej katastrofy.

Ideą spotkań jest łączenie perspektywy naukowej, aktywistycznej i społecznej; ukazanie jak zmiany klimatu łączą się z ideologią, systemem kapitalistycznym, technologią i życiem społecznym.

Zdecydowana większość Polaków uważa, że należy podjąć natychmiastowe działania, by zahamować zmiany klimatyczne. Protesty, działania informacyjne i próby wywarcia presji na polityków i korporacje powiodą się tylko wtedy, gdy w walkę tę zaangażują się szerokie masy społeczne, zdolne wywierać presję na rządzących.

30 listopada skupimy się na rozmowie o budowaniu koalicji i współpracy między różnymi grupami aktywistów. Zastanowimy się, czy walka o klimat może łączyć ludzi ponad podziałami politycznymi i ideologicznymi oraz czy walka ponad tymi podziałami oznacza też współpracę z ruchami nacjonalistycznymi?

 

6) ROK ANTYFASZYSTOWSKI NA FPK: 3 STRZAŁY – warsztaty. 

30 listopada, Scena Dream Adoption Society

Warsztat I – godz. 15.15 – 17.15

Warsztat II – godz. 17.30 – 19.30

Warsztat III – godz. 19.30

Podczas ubiegłorocznej edycji Forum Przyszłości Kultury grupa pracowniczek i pracowników sztuki odczytała deklarację powołania Roku Antyfaszystowskiego. R.A. zdefiniowany został jako „niezależna, ogólnopolska, oddolna koalicja instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, samodzielnych kolektywów oraz indywidualnych aktywistek i artystek, które wspólnie pracują nad stworzeniem dużej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych i działań społecznych”.

 

Obecnie Rok Antyfaszystowski współtworzy ponad 100 podmiotów, w każdym miesiącu pod tym szyldem odbywa się kilkanaście wystaw, koncertów, imprez tanecznych, warsztatów i wykładów. Jednocześnie pojawia się wiele pytań i wątpliwości: Do kogo mówimy? Jakim językiem? Czy jesteśmy w stanie przebić się (i czy tego chcemy) do mainstreamu? Czy budujemy inkluzywną przestrzeń, czy podkręcamy animozje? Czy jesteśmy już na wojnie? 

 

Odczuwając potrzebę wypracowania prostych i skutecznych narzędzi do mierzenia się z faszyzacją życia codziennego (ale i bogatsi o takie doświadczenia, jak najliczniejsza demonstracja antyfaszystowska w historii III RP, jaka odbyła się 11 listopada 2019), podczas tegorocznej edycji FPK, proponujemy trzy zgromadzenia-warsztaty.

 

Warsztat I

Warsztat językowy „Ściąganie z antyfaszyzmu” to opracowanie antyfaszystowskiego FAQ. Stworzymy listę „często zadawanych pytań”, poszukamy jasnych odpowiedzi, spróbujemy odhermetyzować język i stworzyć instrukcję do rozmów z rodziną, sąsiadami, przechodniami mijającymi nas podczas demonstracji.

prowadzenie: Agata Kowalska.

Zapisy na warsztaty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Liczba osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona.

 

Warsztat II

Medialny warsztat „Antyfaszyzm jest dobry”, dedykowany jest relacjom działaczek i działaczy antyfaszystowskich z mediami: jak się zachować, jak brzmieć wiarygodnie, jak nie dać się zmanipulować i zastraszyć?

prowadzenie: Katarzyna Kasia.

Zapisy na warsztaty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Liczba osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona.

 

Warsztat III

Sesja z bycia razem, empatii i przyjemności, będzie miała charakter imprezy tanecznej. Za program i scenografię wydarzenia odpowiedzialne jest Konsorcjum Praktyk Postartystycznych.

 

Wszystkie trzy warsztaty odbywają się na Scenie Dream Adoption Society. 

 

https://rokantyfaszystowski.org/

 

 

 

Forum Przyszłości Kultury 2019 realizowane jest w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe. 

Czytany 444 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 listopad 2019 15:35

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy Odśwież

Reklama

Pies.tv

Reklama

Reklama